bán giấy tờ xưa giá hợp lí

Post Reply
voirungchauphi
Posts: 1
Joined: Sun 23 Sep, 2012 4:49 am

bán giấy tờ xưa giá hợp lí

Post by voirungchauphi » Sun 23 Sep, 2012 5:06 am

MS1.phiếu lĩnh tiền trọe cấp (tuất thương) chất lượng như hình_40k
Image

MS2.phiếu lĩnh tiền trợ cấp( tuất liệt sĩ)_chất lượng như hình_50k
Image
hãy là tất cả những gì bạn muốn

Post Reply

Return to “Phi Long”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest