Page 4 of 5

Posted: Sun 10 Feb, 2008 4:21 pm
by Philong
Tự Đức Bảo Sao

ImageImage

Posted: Wed 13 Feb, 2008 11:16 am
by Philong
Bộ tiền năm 1958 gồm 7 tờ chất lượng khá Đã bán chờ lô mới

Posted: Thu 14 Feb, 2008 4:26 pm
by Philong
Khai Thái Nguyên Bảo ( Bảo béo ) Đã bán
ImageImage

Posted: Sun 17 Feb, 2008 7:52 am
by Philong
Đại trị thông bảo

Image

Posted: Mon 18 Feb, 2008 5:25 am
by Philong
50 Cent 1896

ImageImage

1 Piastre 27,215 gr

ImageImage

Posted: Wed 20 Feb, 2008 3:18 pm
by Philong
10 Cents trùng số

Image

20 Cents trùng số Đã bán chờ lô mới

Posted: Fri 29 Feb, 2008 2:29 am
by Philong
Xu đông dương loại 1 cent " Bách phân chi nhất"

Gồm các năm :1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1916-1917-1918-1919-1920 (hai loại) -1921 (hai loại) 1922 (hai loại) 1923 (hai loại) 1926-1927-1930-1931(hai loại) 1937-1938-1939 .

Tổng cộng 27 đồng


Image
Image

Posted: Fri 29 Feb, 2008 5:20 am
by Philong
Bộ xu VNDCCH năm 1945-1946

Trong đó có đồng 5 hào mặt sau vị trí ngôi sao nằm ngang .

Đồng 1 đồng mặt sau quay 160 độ

Đồng 2 đồng sai lỗi chính tả chữ HÒA thành NÒA


Image
Image

Posted: Sun 02 Mar, 2008 2:09 pm
by Philong
5 Đồng năm 46 hình bóng mờ Oval

Image
Image

Posted: Sun 02 Mar, 2008 2:18 pm
by Philong
20 Cent Henry

Image

Posted: Sun 02 Mar, 2008 2:32 pm
by Philong
6 Đồng xu 1/2 Cent bằng đồng
Image

Posted: Thu 13 Mar, 2008 3:57 pm
by Philong
Cục xu " Tiền gián " trọng lượng khoảng 4 đến 5 kg . Để bàn uống nước rất đẹp

Đã bán chờ lô hàng mới

Posted: Mon 07 Dec, 2009 1:54 pm
by Philong
Bán một đồng tiền hiệu Bình An thông bảo

Image

Posted: Tue 20 Jul, 2010 6:12 am
by Philong
Bán một đồng tiền cổ niên hiệu Chính Bình thông bảo ( Trần Thái Tông 1232 - 1250) , chất lượng tốt [ như hình ] giá xin liên hệ : Philong : 0983660767

ImageImage

Posted: Wed 03 Nov, 2010 4:58 am
by Philong
Bán một đông Đại trị nguyên bảo ( Thảo ) chất lượng tốt như hình Scan . Giá thỏa thuận liên hệ : Philong 0983660767

ImageImage