SHOP " Cổ Tiền Quán "

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Sun 12 Aug, 2007 7:24 am

ĐẠI TRỊ NGUYÊN BẢO

ImageImage

PHẬT PHÁP TĂNG BẢO
HOÀNG ÂN THÔNG BẢO

Image
Image

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Sun 12 Aug, 2007 10:19 am

Tiền Cổ nhà LÊ 1428-1522

-THUẬN THIÊN NGUYÊN BẢO
-THIỆU BÌNH THÔNG BẢO
-ĐẠI BẢO THÔNG BẢO
-ĐẠI HÒA THÔNG BẢO
-DIÊN NINH THÔNG BẢO
-THIÊN HƯNG THÔNG BẢO
-QUANG THUẬN THÔNG BẢO
-HÔNG ĐỨC THÔNG BẢO
-CẢNH THỐNG THÔNG BẢO
-ĐOANH KHÁNH THÔNG BẢO
-HỒNG THUẬN THÔNG BẢO
-QUANG THIỆU THÔNG BẢO


Image
Image

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Fri 17 Aug, 2007 3:42 pm

ImageImage

ImageImage
Last edited by Philong on Tue 18 Dec, 2007 7:06 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Mon 20 Aug, 2007 1:14 am

TIỀN KHÔNG CHỮ

ImageImage

TRỊ BÌNH NGUYÊN BẢO

ImageImage

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Mon 20 Aug, 2007 2:08 am

THIỆU PHONG THÔNG BẢO

ImageImage

THIÊN KHÁNH THÔNG BẢO (LƯNG TRƠN)

ImageImage

THIỆU BÌNH THÔNG BẢO (NHAY KHUÔN)

Image

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Mon 20 Aug, 2007 5:49 am

2 tờ 100 " Viện phát hành " của LÀO và CAMBODGE (đã bán)

Image
Image
Image
Image

VINGT PISTRES 1920 (đã bán)

Image
Image

5 Đồng (con công) (đã bán)

Image
Image

5 Đồng (hải phòng) 1920 (đã bán)

Image
Image

500 Đồng (băng trắng)(đã bán)

Image
Image

1 Đồng " Viện phát hành " (đã bán)

Image
Image

20 Đồng -100 Đồng và 500 Đồng (đã bán)

Image
Image
Last edited by Philong on Tue 26 Feb, 2008 1:43 am, edited 1 time in total.

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Tue 21 Aug, 2007 8:23 am

Một số tem phiếu thời bao cấp

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Loại này có nhiều địa phương như
-HẢI HƯNG
-QUẢNG NINH
-NINH BÌNH
-HÀ NỘI
-LAI CHÂU

Image

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Fri 24 Aug, 2007 6:15 am

Vingt Piastre năm 1905 như hình không chắp vá (Đã bán)

Image
Image
Last edited by Philong on Tue 26 Feb, 2008 1:45 am, edited 1 time in total.

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Sat 25 Aug, 2007 3:58 pm

5 Tờ tiền mệnh giá nhỏ của NHNNVN đang lưu thông nhưng được in đợt đầu nên có bộ số seris lớn hơn
Chất lượng UNC

Image

Mặt sau như những tờ tiền bình thường

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Thu 30 Aug, 2007 4:46 pm

10 đồng năm 80 (Đã bán tờ HO)

Image
Last edited by Philong on Tue 18 Dec, 2007 7:01 pm, edited 3 times in total.

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Sat 01 Sep, 2007 3:21 pm

Đồng bạc kỷ niệm của MỸ năm 1975

Image
Image

Bộ tiền SINGGAPORE phát hành năm 2002

Image
Image

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Tue 04 Sep, 2007 3:14 pm

Tờ 5 usd năm 1963 có hình ngôi sao Đã bán

Image
Image
Last edited by Philong on Tue 11 Dec, 2007 5:31 am, edited 1 time in total.

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Thu 06 Sep, 2007 3:10 am

Bộ xu Bách phân chi nhất (THẺ BÀI) 12 Đồng (Đủ) Đã bán

ImageImage

Bộ xu Bách phân chi nhất (Loại dầy) 9 Đồng (Đủ)

ImageImage

Bộ xu Bách phân chi nhất (Loại mỏng) 27 Đồng (Đủ)

ImageImage
Last edited by Philong on Tue 18 Dec, 2007 7:03 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Fri 07 Sep, 2007 3:41 pm

Tiền số đẹp

Image

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Mon 10 Sep, 2007 8:22 am

2 Đồng 10 cent copper-nickel năm 1939 ( có chấm và không chấm)

Image

Post Reply

Return to “Phi Long”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest