Giới thiệu những tờ tiền kỷ niệm của Hoàng gia Thái Lan

Post Reply
User avatar
Kim Sơn
Posts: 61
Joined: Thu 20 Jul, 2006 6:21 am
Location: Ninh Bình - Việt Nam

Giới thiệu những tờ tiền kỷ niệm của Hoàng

Post by Kim Sơn » Fri 11 Aug, 2006 2:37 pm

Giới thiệu những tờ tiền kỷ niệm của Hoàng Gia Thái Lan

Vua Bhumibol Adulyadej là vị vua có thời gian trị vì lâu nhất thế giới và là một trong những vị vua được tôn sùng nhất ở Thái Lan. Ông sinh ngày 5 tháng 12 năm 1927 tại Mỹ. Tên ông có nghĩa là : Sức mạnh của đất, quyền lực tối cao. Ông lên ngôi năm 18,5 tuổi. Ngày 28 tháng 4 năm 1950 ông kết hôn với con gái vị đại sứ Thái Lan ở Châu Âu. Gia đình hoàng gia Thái Lan luôn làm việc hết mình vì lợi ích của đất nước và cộng đồng thế giới.

Năm 1987 Kỷ niệm 60 năm sinh nhật nhà vua :
Phát hành tờ 60 Bath
Tiền hình vuông. Kích thước : 159 x 159 mm

Image

Ngày 5 / 12 / 1999 Phát hành tờ tiền bằng Vàng 72 Bath
Kỷ niệm ngày sinh của vua

Chất liệu : Gold - 24K-99.75%

Image


Image

User avatar
Kim Sơn
Posts: 61
Joined: Thu 20 Jul, 2006 6:21 am
Location: Ninh Bình - Việt Nam

Post by Kim Sơn » Fri 11 Aug, 2006 2:41 pm

Ngày 12 / 8 / 2004 Phát hành tờ tiền kỷ nệm ngày sinh Hoàng Hậu 100 Bath
( 12 / 8 / 1932 )

ImageImage

Năm 2006 Phát hành tiền kỷ niệm 60 năm tại vị của nhà vua : 60 Bath

Image

Image

Post Reply

Return to “Kim Sơn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest