Tiền Đông Dương với chữ Dollar

Tiền giấy lưu hành tại Đông Dương: Pháp, Nhật, Trung Hoa
Post Reply
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Tiền Đông Dương với chữ Dollar

Post by Chim Việt » Tue 03 Jul, 2012 4:13 pm

100 Dollars Sài Gòn

Image
Image

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Tue 03 Jul, 2012 7:08 pm

----One Dollar : Saigon-8 Aout 1891
.................................Image

----Twenty Dollars : Saigon-7 Septembre 1808.

.................................Image

:lol: :roll: :-({|=

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest