Lịch sử 5 đồng vàng

Tiền giấy lưu hành tại Đông Dương: Pháp, Nhật, Trung Hoa
Post Reply
anhvu0280
Posts: 5
Joined: Mon 09 Apr, 2012 1:22 pm
Location: Viet Nam

Lịch sử 5 đồng vàng

Post by anhvu0280 » Wed 11 Apr, 2012 1:52 pm

Các bác nào có biết lịch sử của 5 đồng vàng này thì cho mình biết với!!
http://imageshack.us/photo/my-images/19/p1030633b.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/850/mttrc45.jpg/

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Re: Lịch sử 5 đồng vàng

Post by 9PN » Wed 11 Apr, 2012 8:23 pm

anhvu0280 wrote:Các bác nào có biết lịch sử của 5 đồng vàng này thì cho mình biết với!!
http://imageshack.us/photo/my-images/19/p1030633b.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/850/mttrc45.jpg/
Phát hành năm 1949 trong cỏi Đông Dương dùng cho 3 nước Việt, Miên, và Lào.

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest