Tập Chơi Tiền Cổ Việt Nam

Tiền giấy lưu hành tại Đông Dương: Pháp, Nhật, Trung Hoa
Post Reply
anhvu0280
Posts: 5
Joined: Mon 09 Apr, 2012 1:22 pm
Location: Viet Nam

Tập Chơi Tiền Cổ Việt Nam

Post by anhvu0280 » Mon 09 Apr, 2012 1:45 pm

Chào mọi người:
Vừa rồi mình có thấy 1 số người bạn chơi Tiền Cổ Việt Nam, thì mình cũng thấy Thích nó lắm.
Không Mình có 1 Tờ Tiền nay không biết Năm mấy , mong các bạn cho mình biết Tiền nay Phát Hành năm nao?

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests