Đông Dương giả

Tiền giấy lưu hành tại Đông Dương: Pháp, Nhật, Trung Hoa
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Đông Dương giả

Post by 9PN » Sun 09 Jan, 2011 4:15 am

Image
Image

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests