Can xac gia tri cua dong tien nay !!!

Tiền giấy lưu hành tại Đông Dương: Pháp, Nhật, Trung Hoa
Post Reply
nobita142
Posts: 2
Joined: Wed 23 Jun, 2010 1:53 pm
Location: thanh pho HCM

Can xac gia tri cua dong tien nay !!!

Post by nobita142 » Wed 23 Jun, 2010 2:52 pm

Em có đồng tiền đông dương , cần định giá đồng tiền này !!! các bác chuyên gia cho em ý kiến

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest