20d Thành Thái 1917 và 1d Thành Thái L'Admr

Tiền giấy lưu hành tại Đông Dương: Pháp, Nhật, Trung Hoa
Post Reply
tuan_rom@yahoo.com
Posts: 33
Joined: Wed 22 Oct, 2008 1:11 pm
Location: An Giang

20d Thành Thái 1917 và 1d Thành Thái L'Admr

Post by tuan_rom@yahoo.com » Sun 07 Mar, 2010 3:02 am

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Last edited by tuan_rom@yahoo.com on Tue 09 Mar, 2010 10:11 am, edited 2 times in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sun 07 Mar, 2010 12:50 pm

Xin bác khai sáng dùm tại sao tờ 20d và 1d Đông Dương của bác lại gọi là 20d và 1d Thành Thái.
Hoàng Tử BỬU LÂN mới có 10 tuổi lên ngôi này 2 tháng 2 năm 1889...Xuống ngôi năm 1907. cho vua kế là Duy Tân....
Tờ tiền của bác phát hành sau khi vua Thành Thái xuống ngôi.
Tại Sao lại gọi là tiền 20d và 1d Thành Thái Nhỉ.???..Có lý do gì lạ không?? Hay trên thị trường có một tên mới mà em chưa biết..???
Bác đã hé mở một phần bí mật của lịch sử ....=D>
Xin cho nghe..:D

tuan_rom@yahoo.com
Posts: 33
Joined: Wed 22 Oct, 2008 1:11 pm
Location: An Giang

Post by tuan_rom@yahoo.com » Sun 07 Mar, 2010 1:40 pm

:roll:

hic em cũng nghe nói thế ah. Hôm nay được bác hướng dẫn thêm, đa tạ, đa tạ

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest