mot dong tien vang

Tiền giấy lưu hành tại Đông Dương: Pháp, Nhật, Trung Hoa
Post Reply
anngynxn
Posts: 15
Joined: Thu 27 Aug, 2009 2:07 am
Location: saigon

mot dong tien vang

Post by anngynxn » Tue 02 Feb, 2010 11:15 am

Thoi ky va gia tri khac nhau cho nao.
Trong thoi ky nao dong tien vang thinh hanh nhat
Tai sao co nhieu loai dong tien vang vay
cho biet nguye nhan boi canh va lich su cua no

Gia tri sư tam?Image

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests