Có bao nhiêu loại dấu Annulé tiền Đông dương?

Tiền giấy lưu hành tại Đông Dương: Pháp, Nhật, Trung Hoa
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Fri 01 Jan, 2010 11:45 am

Manh Tuan wrote:Tờ này của bác Chín chắc là Va-ri-ê-tê, vì chữ ANNULÉ của tờ này viết hai chữ E cuối cùng, mấy tờ em biết tới bây giờ thì chỉ viết một chữ E thôi. Mấy bác nghiên cứu giùm em trường hợp này.
Tờ của bác 9PN chắc đi du lịch Thái Lan nên từ trai ( annulé ) thành gái ( annulée ). :lol:

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 01 Jan, 2010 3:59 pm

viet-numis wrote:
Manh Tuan wrote:Tờ này của bác Chín chắc là Va-ri-ê-tê, vì chữ ANNULÉ của tờ này viết hai chữ E cuối cùng, mấy tờ em biết tới bây giờ thì chỉ viết một chữ E thôi. Mấy bác nghiên cứu giùm em trường hợp này.
Tờ của bác 9PN chắc đi du lịch Thái Lan nên từ trai ( annulé ) thành gái ( annulée ). :lol:
O Lạc Nhạn đến diển đàn từ Thái Lan. O rành mục này nè...

Bác hỏi O LN có trường hợp nào tiền giấy Đông Dương cũng từ "Giống Đực qua Giống Cái " ???? :lol: :lol: :P :P :P :lol: :lol:User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 18 Mar, 2010 5:00 am

Tiếp tục góp gạo....:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Image

Ở Tân đảo lạnh lắm. Xin mượn nơi này làm quê hương... :lol: :lol: :P :P :P :lol: :lol:

Image

Hai tờ này đều có số thứ tự nho nhỏ ở mặt sau...Manh Tuan
Posts: 139
Joined: Sat 18 Nov, 2006 10:58 pm

Post by Manh Tuan » Thu 18 Mar, 2010 8:01 pm

Góp gạo với bác Chín.

Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 27 Mar, 2010 11:42 pm

Manh Tuan wrote:Nghe bác Chín "hù" mấy con mối chúa gặm, em thấy hơi ghê ghê :lol:.
Nói có sách, mách có chứng chứ bác MT tưởng em ở gần kho đạn ah... :P :P :P

Tờ này đã đục 2 lổ TO thêm chử ANNULE mà mối chúa cũng không tha...


Image
Image

Bác MT tiếp tục nhé.... nếu mai sau Mối Chúa gặm "hàng độc" thì bác cũng còn hình để kỷ niệm.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: =D> =D> =D>


User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 31 May, 2010 11:48 pm

9PN tiếp tục những "nàng Annule" còn lại trong album...
Sau đó các bác tiếp sức kẻo "ImageShackAlbum" cứ tự động xóa mà hỏng báo cái gì... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Image
Image

Image
Image

.

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest