Tiền Đông Dương 50 Cents: Pick 87a, 1939

Tiền giấy lưu hành tại Đông Dương: Pháp, Nhật, Trung Hoa
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền Đông Dương 50 Cents: Pick 87a, 1939

Post by 9PN » Tue 30 Jun, 2015 4:30 pm

Bốn mẫu tự A, B, C, D.
2 tờ mẫu tự B (hàng #3) là giả... :lol: :lol: :lol:
FIC617b.jpg

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests