Giấy 100 đồng vàng

Post Reply
User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Giấy 100 đồng vàng

Post by duc4eyes » Mon 18 Sep, 2006 5:56 am

Ký hiệu chữ A:

Image
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Tue 19 Sep, 2006 10:01 am

Ký hiệu chữ B

Image


Ký Hiệu chữ C

Image
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Wed 20 Sep, 2006 5:05 am

Ký hiệu chữ E:

Image

Ký hiệu chữ F:

Image

Ký hiệu chữ G:

Image

Ký hiệu chữ L:

Image

Ký hiệu chữ P:

Image
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

Post Reply

Return to “duc4eyes”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest