1 Piastre - Ông Gánh Dừa

Post Reply
User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

1 Piastre - Ông Gánh Dừa

Post by duc4eyes » Fri 03 Sep, 2010 4:29 pm

Nhân đọc bài này của bác 9PN, rảnh rỗi ngồi soạn thử.
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=3002

Với lại xem bài này thấy hoành tráng quá.
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=1921

Thui em tuổi nhỏ làm việc nhỏ, soạn được một chút, mời các bác xem qua.

#1 - LOT có 1 số và 6 số sê ri. Số 1 màu xanh. Pick 52, 1932. Chử ký số 8.

Image

Uploaded with ImageShack.us

#2 - LOT có 2 số và 7 số sê ri. Số 1 màu xanh. Pick 52, 1932. Chử ký số 8.

Image

Uploaded with ImageShack.us

#3 - LOT có 3 số và 8 số sê ri. Số 1 màu xanh. Pick 52, 1932. Chử ký số 8.
Đủ 25 tờ từ A đến Z, hổng phát hành chữ I.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Fri 03 Sep, 2010 4:54 pm

#4 - LOT có 3 số và 8 số sê ri. Số 1 màu đỏ. Pick 54a, 1933. Chử ký số 8.
Cũng từ A đến Z

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

#5 - LOT có 4 số và 8 số sê ri. Số 1 màu đỏ. Pick 54a, 1933. Chử ký số 8.

A->Z luôn ạ.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


#6 - LOT có 4 số và 8 số sê ri. Pick 54b, năm 1936. Chử ký số 9.
#7 - LOT có 4 số và 9 số sê ri. Pick 54b, năm 1936. Chử ký số 9.
#8 - LOT có 4 số và 9 số sê ri. Pick 54c, năm 1946. Chử ký số 11.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

Post Reply

Return to “duc4eyes”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests