Tiền CHDCNH Lào - Phần 2

Post Reply
User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Tiền CHDCNH Lào - Phần 2

Post by Ngọc Hải » Wed 24 Mar, 2010 2:25 am

Hình vua Savang Vatthana

20 kip - P11 năm 1963

11.a Chữ ký số 5

Nhà in TDRL

Image
Image


Proof - Tiền lưu hành liền số

Image

Image


11.b Chữ ký số 6

Image
Last edited by Ngọc Hải on Mon 22 Aug, 2011 8:30 am, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 24 Mar, 2010 5:57 am

50 KIP - P12 năm 1963

12a. Chữ ký số 5


Image

Image

Image
Image

Image


12b. Chữ ký số 6

Image
Last edited by Ngọc Hải on Mon 22 Aug, 2011 8:24 am, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 24 Mar, 2010 6:10 am

200 KIP - P13 năm 1963

13a. Chữ ký số 4

Image
Image

Image

13b, Chữ ký số 6

Image
Last edited by Ngọc Hải on Mon 22 Aug, 2011 8:36 am, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 24 Mar, 2010 6:54 am

1000 KIP - P14 năm 1963

Chữ ký số 5 $ 6

Image

Image
Image


Image


Tiền phát hành năm 1975

500 kip In 1974

Image


5000 kip In 1975

Image
Last edited by Ngọc Hải on Tue 23 Aug, 2011 1:17 am, edited 2 times in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Fri 02 Apr, 2010 9:52 am

Pathet Lao Government
( Loại tiền này được In tại Trung Quốc )
Ghi bằng chữ Lào : Đoàn công chính Lào yêu nướcP19A, 1 KIP :

Image
Image


P20, 10 KIP :

20a : Watermark Ngôi đền . 1 tờ $2
20b : Watermark Ngôi sao năm cánh


Image
Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Mon 05 Apr, 2010 7:08 am

P21, 20 KIP :
20a : Watermark Ngôi đền
20b : Watermark Ngôi sao năm cánhImage
Image


P22, 50 KIP :
20a : Watermark Ngôi đền . 1 tờ $3
20b : Watermark Ngôi sao năm cánhImage
Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Mon 05 Apr, 2010 7:19 am

P23, 100 KIP :


Image
Image


P23A, 200 KIP :

Image
Image

Tờ truyền đơn năm 1974 in đúng kích cỡ và họa tiết tờ tiền nhưng thay ngôi đền thatluong bằng hình ảnh Bác Hồ

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Mon 05 Apr, 2010 7:22 am

P24, 500 KIP :

Image

Image


P24A, In 50 KIP trên tờ 500 KIP : Năm 1979 ( Không xử dụng )
Chưa nhìn thấy tờ tiền này, chỉ thấy Katalog

Post Reply

Return to “Ngọc Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest