Tiền mang phong cách Vạn kiếp thủ

Post Reply
User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Tiền mang phong cách Vạn kiếp thủ

Post by Ngọc Hải » Fri 22 Feb, 2008 2:44 am

Vạn Kiếp Thông Bảo :

Các Bác cần trao đổi giao lưu hiện vật xin PM trên diễn đàn hoặc Email: phatcotien@gmail.comImageImage


Cùng phong cách - Mẫu 1

ImageImage


Cùng phong cách - mẫu 2

ImageImage
Last edited by Ngọc Hải on Wed 15 Aug, 2012 3:43 am, edited 3 times in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Sat 23 Feb, 2008 4:32 am

Tường Phù Thông Bảo :

Chữ Thông có bộ quai xước 1 chấm

ImageImage


Nguyên Phù Thông bảo :

ImageImage


Đảm Đức Bào Nghĩa :

ImageImage

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Fri 28 Mar, 2008 10:19 am

Nguyên Phong Thông Bảo :

ImageImage


ImageImage

Trần Công Tân Bảo:

ImageImage
Last edited by Ngọc Hải on Tue 14 Aug, 2012 9:34 am, edited 2 times in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Sat 28 Apr, 2012 2:08 am

Quan Triều Quí Mùi

ImageImage


Kiên Thành

ImageImage


Chữ Văn

ImageImage
Last edited by Ngọc Hải on Wed 15 Aug, 2012 9:26 am, edited 2 times in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 09 May, 2012 12:56 am

Thiệu Long Thông Bảo

ImageImage


Tường phù nguyên bảo

ImageImage


Âm Dương Linh Ứng

ImageImage

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 15 Aug, 2012 3:05 am

Chiêu Phúc Lợi lai

ImageImage


Thái Bình An Lạc

ImageImage


Phán Đầu Quí Mùi

ImageImage

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 15 Aug, 2012 3:37 am

Chiếu Phúc Thánh Sư

ImageImageChiêu Đạo Vương Nha

ImageImageChữ Trạch

Chữ Trạch trong Trấn trạch...Cảm ơn anh LĐT đã đọc giúp
Các Bác có ý kiến khác xin PM - Trân trọng cảm ơn


ImageImage
Last edited by Ngọc Hải on Thu 16 Aug, 2012 8:43 am, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 15 Aug, 2012 3:52 am

Chữ Quốc

ImageImage


Chữ Nhất, Tam


Image
Image


Bảo Trung, Tân bảo

Image
Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 30 Oct, 2012 2:41 am

Chữ Phủ

Image

Post Reply

Return to “Ngọc Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest