Mỹ : $2 phát hành năm 1976

Post Reply
User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Mỹ : $2 phát hành năm 1976

Post by Ngọc Hải » Tue 20 Mar, 2007 8:34 am

Ngày phát hành đầu tiên tại các ngân hàng liên bang $2 năm 1976

Image


Image


Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 20 Mar, 2007 11:13 am

Image


Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 20 Mar, 2007 11:15 am

Image


Image


Image
Last edited by Ngọc Hải on Sun 11 Jan, 2009 11:37 am, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Mon 23 Jul, 2007 8:04 am

Image
Last edited by Ngọc Hải on Thu 08 Jan, 2009 7:20 am, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 22 May, 2008 10:22 am

Ngày phát hàng đầu tiên
Con tem có cờ các tiểu bang kỷ niệm 200 năm thành lập nước MỹImage
Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 22 May, 2008 10:27 am

Image
Image

Post Reply

Return to “Ngọc Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest