Tiền trên tem

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Tiền trên tem

Post by Ngọc Hải II » Mon 22 Dec, 2008 10:19 am

Tiền trên tem

Không phải người chơi tem...Chỉ gom lại coi như những vật phẩm liên quan đến tiền

.....................

Xin cảm ơn chị Trang, anh Minh, anh Tuấn Anh, anh Thắng, anh Tem tien duc lo đã tặng và mua giúp những vật phẩm này.


Albania

Image

ARGENTIA

Image

CHINA

Image

Image

Image

Image

Image

Image


COOK ISLANDS


Image

Cote D'ivoire

Image


Cuba

Image


BOLIVIA

Image


BULGARIA


Image
Last edited by Ngọc Hải II on Fri 22 Jan, 2010 3:29 am, edited 3 times in total.

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Mon 22 Dec, 2008 10:23 am

SRI LANKA

Image


BRASIL


Image

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Mon 22 Dec, 2008 10:51 am

URUGUAY


Image


INDONESIA

Image

Image


Jugoslavija

Image
Last edited by Ngọc Hải II on Fri 22 Jan, 2010 3:33 am, edited 3 times in total.

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Mon 22 Dec, 2008 10:53 am

DOMINICA


Image


ROMANIA

Image

Image
Last edited by Ngọc Hải II on Fri 10 Apr, 2009 1:34 am, edited 1 time in total.

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Mon 22 Dec, 2008 11:21 am

MONACO

Image

Image

Maroc

Image


SLOVENIJA


Image
Last edited by Ngọc Hải II on Fri 22 Jan, 2010 3:35 am, edited 2 times in total.

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Mon 22 Dec, 2008 11:24 am

HONGKONG


Image


PORTUGAL


Image


ECUADOR


Image

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Tue 23 Dec, 2008 4:19 am

SURINAME

Image
Last edited by Ngọc Hải II on Fri 13 Mar, 2009 1:21 am, edited 2 times in total.

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Tue 23 Dec, 2008 4:23 am

NEW ZEALAND

Image


GERMANY


Image


Image

Image

SWITZERLAND ( Helvetia )

Image
Last edited by Ngọc Hải II on Fri 10 Apr, 2009 1:53 am, edited 2 times in total.

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Tue 23 Dec, 2008 4:27 am

JAMAICA

Image

Image


Image

Image

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Tue 23 Dec, 2008 4:30 am

Image

Image


Image

Image

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Tue 23 Dec, 2008 7:37 am

POLAND

Image


GUERNSEY

Image

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Tue 23 Dec, 2008 7:40 am

GRENADA

Image

LIÊN HIỆP QUỐC

Image


Image

Image
Last edited by Ngọc Hải II on Sat 16 Oct, 2010 2:16 am, edited 1 time in total.

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Fri 27 Feb, 2009 3:31 am

FRENCH POLYNESIA

Image
Last edited by Ngọc Hải II on Fri 22 Jan, 2010 3:41 am, edited 2 times in total.

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Thu 12 Mar, 2009 10:11 am

ISRAEL

Image

KOREA

Image

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Thu 12 Mar, 2009 10:58 am

Image

VATICAN

Image

Post Reply

Return to “Ngọc Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests