Bưu Thiếp Bắc - Nam

Post Reply
Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Bưu Thiếp Bắc - Nam

Post by Ngọc Hải II » Wed 24 Sep, 2008 6:28 am

BƯU THIẾP BẮC NAM

Tranh cổ động trên nhãn diêm Thống Nhất

Image

Bưu thiếp Miền Nam gửi ra Miền Bắc

Nơi gửi : Sài Gòn ngày 01 / 11 / 1957
Nơi nhân : Hà Nội ngày 10 / 12 / 1957


Image
Image

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Wed 24 Sep, 2008 9:02 am

Nơi gửi : Sài Gòn ngày 06/ 06 / 1958 ( Dấu bị nhoè )
Nơi nhận : Hà Nội ngày 08 / 07 / 1958


Image
Image


Nơi giửi : Sài Gòn ngày 04 / 02 / 1959
Nơi nhận : Hà Nội ngày 25 / 03 / 1959


Image
Image

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Fri 26 Sep, 2008 9:32 am

Nơi gửi : Sài Gòn 18 / 01 / 1960
Nơi nhận : Hà Nội 10 / 02 / 1960


Image
Image


Nơi gửi : Sài Gòn
03 / 06/ 1964
13 / 06 / 1964
30 / 06 / 1984
Nơi nhận : Hà Nội
09 / 07 / 1964
12 / 08 / 1964
30 / 07 / 1964


Image
Last edited by Ngọc Hải II on Fri 26 Sep, 2008 9:45 am, edited 2 times in total.

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Fri 26 Sep, 2008 9:39 am

Nơi gửi : Sài Gòn 09 / 06 / 1965
Nơi nhận : Hà Nội 12 / 10 / 1965


Image
Image

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Fri 26 Sep, 2008 9:41 am

Bưu thiếp Miền Bắc gửi vào Miền Nam


1955

Nơi gửi : Hà Nội 23 / 6 & 2 / 8 / 1955
Nơi nhận : Sài Gòn 2 / 3 & 10 / 12 / 1955


Image

Image

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Fri 26 Dec, 2008 9:04 am

1957


Nơi gửi : Hà Nội 14 / 1 & 19 / 3 / 1957
Nơi nhận : Chợ Lớn 25 / 2 & Khánh Hoà 21 / 5 / 1957


Image

Image


Nơi gửi : Thanh Hoá 21 / 8 & Hà Nội 8/ 8 / 1957
Nơi nhận : Sài gòn & Chợ Lớn


Image

Image

Ngọc Hải II
Posts: 31
Joined: Thu 28 Jun, 2007 4:13 pm
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải II » Fri 26 Dec, 2008 9:41 am

1958


Nơi gửi : NAM ĐỊNH - Thị trấn Bùi Chu
Nơi nhận : SÀI GÒN


Image

Image


Nơi gửi : NINH BÌNH - Yên Mô, Phát Diệm ( Bưu điện Kim Sơn )
Nơi nhận : SÀI GÒNImage

Image


Nơi gửi : HÀ NỘI ( Bưi thiếp từ Hưng Yên trả lại do không đúng địa chỉ )
Nơi nhận : SÀI GÒN


Image

Image

Post Reply

Return to “Ngọc Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests