Tiền nhà Đinh

Locked
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Tiền nhà Đinh

Post by Chim Việt » Sun 17 Sep, 2006 5:41 am

Đinh Bộ Lĩnh:

970-979


Đại Bình Hưng Bảo; lưng trần
ImageImage

Đại Bình Hưng Bảo; Đinh dưới bị ngược
ImageImage

Đại Bình Hưng Bảo; Đinh trên
ImageImage

Đại Bình Hưng Bảo; Đinh dưới
ImageImage

Locked

Return to “Chim Việt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest