Tiền nhà Lê

Locked
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Tiền nhà Lê

Post by Chim Việt » Sun 17 Sep, 2006 5:39 am

Lê Đại Hành
980-1005


1) Thiên Phúc Trấn Bảo, lưng trần
ImageImage
2) Thiên Phúc Trấn Bảo, lưng có chữ Lê khá lớn

ImageImage
3) Thiên Phúc Trấn Bảo, lưng có chữ Lê

ImageImage

Locked

Return to “Chim Việt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest