Tiền nhà Trần

Locked
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Tiền nhà Trần

Post by Chim Việt » Sun 17 Sep, 2006 5:38 am

Trần Dụ Tông
1341-1369

Thiệu Phong Nguyên Bảo -----dạng thường gặpImageImage
ImageImage

Thiệu Phong Nguyên Bảo -----Triện thư

ImageImage

Đại Trị Nguyên Bảo
Image

Hoàng Trần Thông Bảo:

Đồng này tôi thích nhất. Thư pháp của chữ Hoàng, Trần và nhất là chữ Bảo rất độc đáo.
Image

Dạng này thì đã từng thấy.
Image

Locked

Return to “Chim Việt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest