Tiền nhà Hậu Lê

Locked
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Tiền nhà Hậu Lê

Post by Chim Việt » Sat 16 Sep, 2006 2:34 pm

Lê Thái Tổ
1428-1433


Thuận Thiên Nguyên Bảo
ImageImage


Lê Hi Tông
1676-1705


Chính Hoà Thông Bảo:
ImageImage

ImageImage


Khai Nguyên Thông Bảo có bộ thủ gần giống đồng Chính Hoà TB;

ImageImage

Locked

Return to “Chim Việt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest