Những tờ tiền có cùng trị giá và cùng block số.

Post Reply
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Những tờ tiền có cùng trị giá và cùng block s

Post by Chim Việt » Tue 29 Aug, 2006 1:46 pm

Xin mời mọi người tham dự. Phần thưởng là hình nào gửi trước xin được đăng trong mục Trưng Bày này hoặc nơi Trưng Bày của chủ nhân. Khi đăng thì chỉ đăng cái link thôi như vậy khỏi phạm vào điều lệ của anh Admin.

Mục đích của đề tài trưng bày này là góm góp các hình ảnh cùng đề tài vào một nơi để anh em tìm và chiêm ngưởng một cách dể dàng hơn.

Mục này sẽ được đóng vào 10 giờ tối Chủ Nhật, giờ Hà Nội. Hy vọng giờ giấc thông thả để nhiều anh em có dịp tham dự.

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Thu 31 Aug, 2006 1:54 pm

Chưa thấy ai trả lời. Thôi tôi đành trưng bày một vài hình mẩu làm thí dụ vậy.
Cùng Giá Trị, cùng Block Số (Hand stamp)

Block số 1 trùng giá trị với tờ 1 đồng.
Image

Block số 2 trùng giá trị với tờ 2 đồng.
Image

Block số 5 trùng giá trị với tờ 5 đồng.
Image

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Sat 02 Sep, 2006 4:38 pm

Chỉ còn 1 ngày nữa là hết hạn rồi. Không lẽ câu đố này lại khó Vậy. Hay tại không có thưởng nên không ai chịu xem lại bộ sưu tầm của mình.

Thôi tôi đành về nhất trong mục này vậy.

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Mon 04 Sep, 2006 5:24 am

Kết quả cuộc thi:

Tờ 100 Đồng có đóng dấu 100.

Image

Post Reply

Return to “Chim Việt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest