Tiền Nhà Nguyễn; Chưa xong

Locked
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Tiền Nhà Nguyễn; Chưa xong

Post by Chim Việt » Thu 24 Aug, 2006 5:41 am

Đại Tiền:

Thỏi Bạc:

Gia Long Nhất Lượng:
Gia Long Niên Tạo; Tinh Ngân Nhất Lượng
ImageImage


Gia Long Nửa Lượng: (Hiếm)
Gia Long Niên Tạo; Trung Bình Ngân Ngũ Tiền.

ImageImage

Locked

Return to “Chim Việt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest