Tiền Không Chính Triều

Locked
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Tiền Không Chính Triều

Post by Chim Việt » Wed 23 Aug, 2006 3:43 am

Không Chính Triều
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: "Triều Trần Phế Đế niên hiệu Xương Phù...có người lộ Bắc Giang là Nguyễn Bổ, tự xưng là Đường Lang Tử Y, dùng phép thuật tiếm hiệu xưng vương mà làm loạn; Nguyễn Bổ lập chính quyền, đặt niên hiệu là Hy Nguyên, đúc tiền Hy Nguyên Thông Bảo, Tống Nguyên Thông Bảo, Cảnh Nguyên Thông Bao."

CTG có trưng bày hai trong 3 loại tiền trên; Sau đây là hai loại tiền Hy Nguyên của Nguyễn Bổ và tiền gián do dân gian đúc lại sau này;

ImageImageImage

Locked

Return to “Chim Việt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest