Page 1 of 1

Anh Trần Viễn Hà - Admin gặp mặt anh em 7/8/2011

Posted: Mon 08 Aug, 2011 1:56 am
by Ngọc Hải
[color=blue][size=150]Anh Trần Viễn Hà - Admin trang Viet-numis.com
Thành viên danh dự câu lạc bộ gặp mặt anh em trong buổi sinh hoạt ngày 7 tháng 8 năm 2011[/size][/color]

[url=http://imageshack.us/photo/my-images/191/ha1l.jpg/][img]http://img191.imageshack.us/img191/1756/ha1l.jpg[/img][/url]


[url=http://imageshack.us/photo/my-images/845/ha2oo.jpg/][img]http://img845.imageshack.us/img845/1774/ha2oo.jpg[/img][/url]