Anh Chín Nguyễn - Cali gặp gỡ một số anh em sưu tập tiền tại Hà Nội 11 / 2010

Post Reply
User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Anh Chín Nguyễn - Cali gặp gỡ một số anh em sưu

Post by Ngọc Hải » Thu 16 Dec, 2010 4:42 am

Một số hình ảnh anh Chín Nguyễn - Cali gặp gỡ anh em sưu tập tiền tại Hà Nội
Tháng 11 / 2010


Image

Image

Image

Image
Last edited by Ngọc Hải on Thu 16 Dec, 2010 3:38 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 16 Dec, 2010 6:18 am

Image

Image

Image

Image

Image

Post Reply

Return to “Bản tin”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest