Xin Hoi Thong Tin Tien XHCN 1987~2000

Post Reply
thanhQ3
Posts: 7
Joined: Thu 26 Dec, 2013 4:31 pm
Location: tp.hcm

Xin Hoi Thong Tin Tien XHCN 1987~2000

Post by thanhQ3 » Fri 27 Dec, 2013 7:11 am

Ai bit tờ 100đ nam 1992, 1k 2k 5k nam 1987 & tờ 10k 50k nam 1990 phat hành ngày tháng năm nào & bi thu hồi khi nào không? Xin chỉ giáo
Tiền Là Gì? Mà Bao Người Muốn Có ^_^

Post Reply

Return to “Thảo luận”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest