Page 1 of 1

Xu GIa Long Thông Bảo ( Bằng Chỉ)

Posted: Sat 03 Mar, 2012 7:53 am
by dangquoctuan99
Các bác cho em hỏi, xu gia long thông bảo bằng chì có giá trị không ạ

Re: Xu GIa Long Thông Bảo ( Bằng Chỉ)

Posted: Sun 18 Mar, 2012 3:24 am
by Ngọc Hải
dangquoctuan99 wrote:Các bác cho em hỏi, xu gia long thông bảo bằng chì có giá trị không ạ
Bạn thân mến,
Tiền gia long có:
- Tiền kẽm lưng tiền có chữ Thất phân ( loại này rất nhiều )
- Loại tiền chì lưng trơn, chữ nét mảnh, ít gặp ( dễ nhân biết nhất là nặng gần gấp đôi tiền đồng và mềm, nếu bị vỡ ta nhìn thấy các thớ tinh thể )
Tiền chì Gia Long không chính thống nên ít gặp...Nếu sưu tầm thì cũng quí trong bộ sưu tập còn bán trên thị trường thì giá trị không cao ( 100 - 150 k )

Re: Xu GIa Long Thông Bảo ( Bằng Chỉ)

Posted: Tue 17 Apr, 2012 2:54 pm
by DungDang
dangquoctuan99 wrote:Các bác cho em hỏi, xu gia long thông bảo bằng chì có giá trị không ạ
Giao lưu một em Gia Long chì

Image

Posted: Tue 29 Jan, 2013 2:37 am
by kevinfun
is this 嘉隆 zinc rare?