Giúp em xem dùm món đồ này

Post Reply
enhoc0512
Posts: 4
Joined: Thu 19 Jan, 2012 5:53 am

Giúp em xem dùm món đồ này

Post by enhoc0512 » Fri 20 Jan, 2012 12:22 pm

Mới đào đc ở gần nhà cái ấn.. bác nào có thông tin giúp em

Image
Image
Image

Cho e hỏi giá trị của các đồng
Khang Hy Thông Bảo
Càn Long Thông Bảo
Trị Bình Thông Bảo
Khai Nguyên Thông Bảo
Thiên Thánh Nguyên Bảo Bắc tống
Nguyên Phong Thông Bảo (VN)
Nguyên Phong TB ( TQ)[/img]

Post Reply

Return to “Thảo luận”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest