Page 1 of 1

Xin hoi ve tien Euro

Posted: Wed 29 Jun, 2011 6:23 am
by hanfgiang
Cac bac cho em hoi tien nay that hay gia?
Gia tri cua no nhu the nảo
Cam on rat nhieu!


Image
Image
Image
Image

Posted: Thu 30 Jun, 2011 9:04 am
by nt
Bạn xem hai đề mục cũ này trong numis thì sẽ có khái niệm tiền bạn hỏi là thật hay giả...???

http://world.viet-numis.com/viewtopic.p ... highlight=

http://world.viet-numis.com/viewtopic.p ... highlight=

:roll: :D

Cam on

Posted: Thu 30 Jun, 2011 2:27 pm
by hanfgiang
Cam on bac an!

Cam on bac an da cho them thong tin!
tuy nhien day la nhung dong tien lam bang chat lieu giong nhu BAC!
chu khong phai tien giay!
Nen cho hoi them day co phai la tien ky niem hay khỏng

Cam on rat nhieu!

Re: Cam on

Posted: Thu 30 Jun, 2011 3:55 pm
by nt
hanfgiang wrote:Cam on bac an!

Cam on bac an da cho them thong tin!
tuy nhien day la nhung dong tien lam bang chat lieu giong nhu BAC!
chu khong phai tien giay!
Nen cho hoi them day co phai la tien ky niem hay khỏng

Cam on rat nhieu!
Bạn đã đi gần tới đúng câu trả lời rồi....
Loại tiền này bán nhiều loại lắm, như bằng bạc hay vàng....cho loại tiền USD-GB-Euro...Để làm kỷ niệm, tặng vật hay trưng chơi...:D
Mua loại này cần lưu ý vì có 2 loại:
---Loại bằng bạc hay vàng thật dát mỏng và dập y đồng tiền thật...
---Loại là giấy dầy tráng một lớp bạc hay vàng thiệt mỏng..để giống như là miếng bac/vàng thiệt..
Bạn so sánh 2 tờ sau đây thì có ý niệm.....:D Một bằng Bạc--Một bằng Vàng....
Tất cả các câu hỏi như của bạn, Numis đã có nói cả rồi..hay Ebay đã rao bán nhiều rồi.....Chịu khó search là ra ngay....
Image
Image