Page 1 of 1

Nhờ các bác định giá giúp em đồng tiền cổ pi

Posted: Fri 12 Nov, 2010 4:57 pm
by kachiusa
Em mới tham gia, nhờ các bậc tiền bối chỉ giáo
nhờ các bác định giá giúp em đồng tiền dưới đây, có bác hỏi mua nhưng em chưa biết cụ thể như nào

Image

Image

Thanks all!

Posted: Sun 14 Nov, 2010 4:47 pm
by Ngọc Hải
Không phải tiền thật nên giá tùy người muốn chơi loại này
NH