Nhờ các bác định giá giúp em đồng tiền cổ piastre 1718

Post Reply
kachiusa
Posts: 1
Joined: Fri 12 Nov, 2010 3:24 pm

Nhờ các bác định giá giúp em đồng tiền cổ pi

Post by kachiusa » Fri 12 Nov, 2010 4:57 pm

Em mới tham gia, nhờ các bậc tiền bối chỉ giáo
nhờ các bác định giá giúp em đồng tiền dưới đây, có bác hỏi mua nhưng em chưa biết cụ thể như nào

Image

Image

Thanks all!

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Sun 14 Nov, 2010 4:47 pm

Không phải tiền thật nên giá tùy người muốn chơi loại này
NH

Post Reply

Return to “Thảo luận”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest