Page 1 of 1

Xu CNCH không rõ giá trị

Posted: Tue 05 Oct, 2010 12:59 pm
by dukivi
em có mấy đồng xu VNCH.mấy anh xem cho em biết giá trị của nó nha
1. 20d 1968
2. 10d 1974 x3
3. 10d 1964 x2
4. 10d 1970
5. 5d 1971
6. 10d 1968
hình ảnh thì hiện giờ em chưa úp lên được nhưng chắc mấy anh cũng biết rồi nhỉ.sẽ up ảnh sớm thanks mấy anh,bác,chú