Page 1 of 1

Tư liệu ảnh tiền Cảnh Hưng

Posted: Thu 06 May, 2010 12:22 pm
by NguyenToanThang
Đây là bài thu thập ảnh tư liệu về tiền Cảnh Hưng, mong nhận được sự đóng góp của các Bác

Posted: Mon 10 May, 2010 3:01 am
by Ngọc Hải
Hưởng ứng đề nghị của bác NguyenToanThang...
( Cũng xin nhắc các bác là hình ảnh để in bản tin phải có mật độ điểm ảnh cao nhé. )

Cảnh Hưng Thông Bảo : D = 24.5 mm
Thông thường hay gặp Thông đầu tam giác, đây là thông đầu vuông

ImageImage

Uploaded with ImageShack.us

Posted: Mon 24 May, 2010 12:30 am
by Chim Việt
Gửi anh NguyenToanThang. Không biết có ai gửi loại tiền Cảnh Hưng Nhâm Tuất này chưa. Đường Kính 23.5mm;

ImageImage