CLB Tràng An 2014

Post Reply
User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

CLB Tràng An 2014

Post by Ngọc Hải » Wed 09 Apr, 2014 2:45 am

Tổ chức Câu lạc bộ sưu tầm tiền Tràng An năm 2014
A. Ban quản trị:
Mai Ngọc Phát - điều hành năm 2014
Trần Nhuận An ( theo dõi nhân sự )
Vũ Huy Quang ( Phụ trách công tác tài chính)
Nguyễn Phát Hà Giang ( Cập nhật tài liệu phục vụ sưu tầm )
Nguyễn Văn Thành ( Thông tin từ Ngân hàng nhà nước )

B. Phân công sinh hoạt nhóm:
1. Tiền cổ VN trước năm 1945: Mai Ngọc Phát
2. Tiền xu Đông Dương, Ngoại thương, Vn proofcoin: Vũ Quang Huy
3. Tiền giấy Đông Dương: Hà Giang
4. Giấy bạc tài chính & VNCH: Trần Nhuận An
5. Tiền giấy từ 1951 - nay: Nguyễn văn Thành & Nguyễn Văn Mai

Mọi liên lạc xin gửi về:
- Email: tranganclub@gmail.com
- http://trangan.viet-numis.com/
- https://www.facebook.com/groups/228335820625128/ ( Thành viên trên facebook chỉ có giá trị sinh hoạt nhóm trên face )
Ghi chú: Những thành viên dự khuyết không phải nộp lệ phí năm 2014
T/m ban quản trị
Mai Ngọc Phát ( Ngọc Hải )

Post Reply

Return to “Thông báo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest