Page 1 of 1

Báo hỷ

Posted: Sat 03 Nov, 2012 10:09 am
by Ngọc Hải
Vui mừng thông báo với anh em CLB Tràng An

Nguyễn Phát Hà Giang thành viên CLB tổ chức cưới vợ
Thứ 2 ngày 5 /11/ 2012 tại nhà hàng Dung Hoa palate số 9 Cửa Đông - Hà Nội.

Anh em CLB chúc mừng hạnh phúc 2 bạn và gia đình

NH