Page 1 of 1

Qui chế chính thức của CLB

Posted: Mon 12 Apr, 2010 5:29 am
by Ngọc Hải
Chúng tôi xin trân thành cảm ơn những đóng góp của anh em trong và ngoài CLB.
Chúng tôi xin tiếp thu và sẽ tiếp tục chỉnh sửa vào những lần sau !

Câu lạc bộ sưu tầm tiền Tràng AnImage
Image
Image
Image
Image