100.000

Post Reply
tiểu tiền gia
Posts: 87
Joined: Sat 22 Jul, 2006 1:48 pm
Location: Hà nội, Việt nam

100.000

Post by tiểu tiền gia » Thu 10 Aug, 2006 1:47 pm

Để cho diến đàn thêm phong phú, mình xin giới thiệu một số mẫu tiền giấy tương đối khó tìm trong quá trình sưu tầm.
Image
=D> ](*,)

Post Reply

Return to “Tiểu tiền gia”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests