CENT PIASTRES 1903

Post Reply
tiểu tiền gia
Posts: 87
Joined: Sat 22 Jul, 2006 1:48 pm
Location: Hà nội, Việt nam

CENT PIASTRES 1903

Post by tiểu tiền gia » Wed 10 Oct, 2007 4:40 pm

TTG xin giới thiệu với những bác hâm mộ tiền giấy Đông Dương và với tất cả mọi người trên diễn đàn.

Image

Post Reply

Return to “Tiểu tiền gia”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest