GIẤY BẠC TÀI CHÍNH!

Post Reply
cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

GIẤY BẠC TÀI CHÍNH!

Post by cổ tiền gia » Sat 04 Nov, 2006 2:12 pm

Giao lưu với các Bác Tiền giấy! :lol: :lol: :lol:
3 tờ liền seri KL154, 155, 156

Image
Image

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Wed 08 Nov, 2006 2:54 am

Cặp tiền liền seri, cắt lỗi, in lỗi! :lol: :lol: :lol:

Image
Image

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Wed 08 Nov, 2006 3:19 pm

Seri có sự khác biệt! AH172AG172

Image
Image

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Thu 09 Nov, 2006 8:10 am

Giao lưu cùng các Bác tiền giấy và Chim Việt :lol: :lol: :lol:

Image
Image
Image
Image

Post Reply

Return to “Cổ Tiền Gia”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest