TIỀN GIẤY ĐÔNG DƯƠNG 100 ĐỒNG VÀNG

Post Reply
cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

TIỀN GIẤY ĐÔNG DƯƠNG 100 ĐỒNG VÀNG

Post by cổ tiền gia » Fri 15 Sep, 2006 4:26 pm

Với đặc điểm rất thú vị của tờ tiền 100 đồng vàng đó là LE CAISSSIER DE LA SUCCURSALE ký bằng tay :shock: quả là một chi tiết rất thú vị và hấp dẫn các nhà sưu tầm, hơn nữa xung quanh chi tiết này là bao nhiêu vấn đề của lịch sử đi kèm theo gắn với đồng tiền này!

Mẫu tự A

Image

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Sat 16 Sep, 2006 3:01 am

Mẫu tự B

Image

Mẫu tự B (xanh tím)

Image

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Sat 16 Sep, 2006 3:54 pm

Mẫu tự C

Image

Mẫu tự C (xanh tím)

Image

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Sun 17 Sep, 2006 11:28 am

Mẫu tự D

Image

Mẫu tự D (xanh tím)

Image
Last edited by cổ tiền gia on Mon 18 Sep, 2006 2:23 pm, edited 1 time in total.

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Mon 18 Sep, 2006 10:41 am

Mẫu tự E

Image

Mẫu tự E (xanh tím)

Image

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Tue 19 Sep, 2006 12:28 pm

Mẫu tự F

Image

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Wed 20 Sep, 2006 6:15 am

Mẫu tự G

Image

Post Reply

Return to “Cổ Tiền Gia”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest