Tiền An Pháp Nguyên Bảo!

Post Reply
cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Tiền An Pháp Nguyên Bảo!

Post by cổ tiền gia » Thu 10 Aug, 2006 4:50 pm

An Pháp Nguyên bảo

Về tiền An Pháp có rất nhiều luận cứ của các học giả, các nhà khảo cứu trong và ngoài nước, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có tư liệu nào chứng minh, khẳng định chính xác về xuất xứ của tiền An Pháp.
Qua phong cách, khuôn khổ, tự dạng của tiền phỏng đoán tiền được đúc vào khoảng giai đoạn 1558 - 1625.
Chất liệu: Đồng
Kiểu chữ: Tạp Thư
Kích thước của tiền theo thứ tự từ trái qua phải như sau:21mm, 22,7mm, 23,5mm, 24mm
Riêng đồng có kích thước 24mm lưng tiền có biên gờ mép và biên lỗ.

ImageImageImageImage
ImageImageImageImage
Image
Image
Last edited by cổ tiền gia on Mon 28 Aug, 2006 4:49 am, edited 2 times in total.

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Sun 13 Aug, 2006 6:49 am

An Pháp Nguyên Bảo

Chất liệu: Kẽm
Kiểu chữ Chân, đọc vòng
Mạc Thiên tứ đúc ở Hà Tiên năm 1736
Bộ thuỷ của chữ Pháp có nét phẩy thấp hơn so với nét phẩy trong Bộ thuỷ của chữ Pháp trong tiền An Pháp chất liệu bằng đồng
ImageImage
Image
Image

Post Reply

Return to “Cổ Tiền Gia”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest