TIỀN CHƯA XÁC ĐỊNH!

Post Reply
cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Mon 14 Aug, 2006 8:52 am

Đồng tiền không có chữ

ImageImage

Image
Image

:shock: :lol: :shock: :roll:

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Tue 15 Aug, 2006 4:03 am

Đồng tiền có một chữ QUAN


ImageImage

Image
Image
:shock: ](*,) ](*,) ](*,)
Last edited by cổ tiền gia on Sat 26 Aug, 2006 10:15 am, edited 1 time in total.

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Sat 26 Aug, 2006 10:15 am

Tiền có Hai chữ "ĐỨC TRINH"

Gờ biên lỗ của tiền kiểu "tứ xuất"

ImageImage

Image
Image

:shock: :shock: :shock: #-o #-o ](*,) =D> :mrgreen:

Post Reply

Return to “Cổ Tiền Gia”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests