Tiền không chính triều!

Post Reply
cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Tiền không chính triều!

Post by cổ tiền gia » Sun 06 Aug, 2006 4:35 am

Xưng Pháp, Phật Pháp!

Trần Cảo, Trần Thăng đúc giai đoạn 1517 - 1521
Vào giai đoạn Lê Trung Hưng và thời Lê Sơ các thế lực phong kiến tranh giành quyền lực một cách quyết liệt, cuối giai đoạn Lê Sơ thời Vua Lê Tương Dực niên hiệu Hồng Thuận, Trần Cảo khởi binh lấy danh nghĩa là "Đế Thích giáng sinh" chống lại Nhà Lê, sau khi bị quân đội Nhà Lê truy đuổi Trần Cảo chạy về Lạng Nguyên tiếp tục chống lại Nhà Lê, sau hơn một năm thì truyền ngôi lại cho con trai là Trần Thăng và đồng thời xuống tóc đi tu, cặp tiền Xưng Pháp Nguyên Bảo và Phật Pháp Tăng Bảo được Trần Cảo và Trần Thăng cho đúc để thể hiện tâm sùng Phật. Dưới đây là cặp tiền Phật Pháp và Xưng Pháp mời mọi người cùng chiêm ngưỡng!

Xưng Pháp Nguyên Bảo
ImageImage

Phật Pháp Tăng Bảo
ImageImage
Image
Image

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Fri 11 Aug, 2006 5:18 am

CTG xin trân trọng giới thiệu!

Mẫu tiền Thiên Khánh Thông Bảo (1426)

Dưới đây là một số đồng Thiên Khánh Thông Bảo với những đặc điểm khác nhau về tự dạng, khuôn khổ cũng như ký hiệu sau lưng của đồng tiền.

ImageImageImageImageImageImage
ImageImageImageImageImageImage

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :D

ImageImageImageImageImageImage
ImageImageImageImageImageImage
Last edited by cổ tiền gia on Mon 16 Oct, 2006 2:59 pm, edited 4 times in total.

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Fri 11 Aug, 2006 5:22 am

Tuyên Hoà Hựu bảo

ImageImage

Image
Image

\:D/ =D> =D> =D> :mrgreen:
Last edited by cổ tiền gia on Mon 16 Oct, 2006 3:04 pm, edited 1 time in total.

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Fri 11 Aug, 2006 5:25 am

Chu Nguyên Thông Bảo

ImageImageImageImage
ImageImageImageImage
Image
Image
Image
Đồng Chu Nguyên Thông Bảo lưng tiền có chữ Mùi
Image
Image

=D>:-({|==D>
Last edited by cổ tiền gia on Sat 05 May, 2007 3:19 am, edited 3 times in total.

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Fri 11 Aug, 2006 6:02 am

Khai Nguyên Thông Bảo
(Tiền không chính triều)

ImageImageImageImageImage
ImageImageImageImageImage

Image
Image
Image
Image
Image
:mrgreen: :-({|= :-({|= :-({|=
Last edited by cổ tiền gia on Mon 16 Oct, 2006 3:07 pm, edited 2 times in total.

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Sun 13 Aug, 2006 5:22 am

Tiền Thuần Hy Nguyên bảo

ImageImageImageImage
ImageImageImageImage

Image
Image
Image

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Mon 16 Oct, 2006 3:09 pm

Hoạ Long Nguyên bảo

ImageImage

Image
Image

:lol: :lol: :lol:

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Fri 03 Nov, 2006 3:02 pm

Vĩnh Lạc Thông Bảo :lol: :lol: :lol:

ImageImage

ImageImage

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Sat 25 Nov, 2006 6:11 am

HY PHÁP NGUYÊN BẢO!

CTG xin được giới thiệu với các bác mẫu tiền Hy Pháp Nguyên Bảo
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

ImageImage
ImageImage

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Mon 22 Jan, 2007 2:56 pm

NINH DÂN THÔNG BẢO :lol: :lol: :lol:

ImageImage
ImageImage

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Thu 26 Apr, 2007 4:34 pm

HOÀNG TỐNG THÔNG BẢO

(Phong cách của TỐNG NGUYÊN THÔNG BẢO, HÀM NGUYÊN THÔNG BẢO...) :lol: :lol: :lol:

ImageImage

Mời các Bác cùng chiêm ngưỡng!
"Nước sông Thương Lang trong thay!
Nước sông Thương Lang đục thay!
Nước trong thì ta giặt giải mũ,
Nước đục thì ta rửa chân"

"BIỂN HỌC MÊNH MÔNG, KIẾN THỨC VÔ BỜ BẾN"

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Sat 05 May, 2007 5:26 pm

Giới thiệu với các Bác 3 mẫu tiền:

TUYÊN QUAN THÔNG BẢO, TUYÊN BÌNH NGUYÊN BẢO và TUYÊN ĐỊNH THÔNG BẢO

:lol: :lol: :lol:

ImageImageImage
ImageImageImage
"Nước sông Thương Lang trong thay!
Nước sông Thương Lang đục thay!
Nước trong thì ta giặt giải mũ,
Nước đục thì ta rửa chân"

"BIỂN HỌC MÊNH MÔNG, KIẾN THỨC VÔ BỜ BẾN"

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Wed 09 May, 2007 3:41 pm

Phong cách tiền Nhà Lê Sơ (1428 -1527)

TUYÊN ĐỨC THÔNG BẢO:
:lol: :lol: :lol:

ImageImage

:mrgreen: =D> =D> =D> :mrgreen:
"Nước sông Thương Lang trong thay!
Nước sông Thương Lang đục thay!
Nước trong thì ta giặt giải mũ,
Nước đục thì ta rửa chân"

"BIỂN HỌC MÊNH MÔNG, KIẾN THỨC VÔ BỜ BẾN"

Post Reply

Return to “Cổ Tiền Gia”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest