Bảo Thái Thông Bảo

Post Reply
cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Bảo Thái Thông Bảo

Post by cổ tiền gia » Mon 31 Jul, 2006 5:09 pm

Bảo Thái Thông Bảo
Thông thường các đồng tiền Bảo Thái Thông Bảo rất xấu cả về chất liệu tiền lẫn thư pháp, nguyên nhân là dưới triều đại Vua Lê Dụ Tông niên hiệu Bảo Thái (1720 -1729) đã ra lệnh: Đồng là tài sản quốc gia do Quốc khố lưu giữ, nghiêm cấm mua bán nguyên liệu đồng, nghiêm cấm tư nhân đúc tiền, do khan hiếm đồng như vậy mà các xưởng được phép đúc tiền đã phải pha thêm kim loại chì, thiếc nên chất lượng tiền rất kém, hiện vật ngày nay tìm được thường rất khó đọc được chữ, tiền thì rất ải dễ vỡ vụn.

Dưới đây là một mẫu tiền Bảo Thái Thông Bảo chất lượng tốt mời các bạn chiêm ngưỡng:

Image Image
ImageImage
Image
Image

Post Reply

Return to “Cổ Tiền Gia”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest