Những đồng tiền, những mỹ hiệu của tiền được các nhà sưu tầm ưa thích!

Post Reply
cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Những đồng tiền, những mỹ hiệu của tiền đ

Post by cổ tiền gia » Fri 14 Jul, 2006 9:35 am

Đây là hai đồng tiền được các nhà sưu tầm ưa thích (đặc biệt là các nhà sưu tầm ở phía Nam)

Đây là đồng Trị Bình Nguyên Bảo đọc vòng
Image Image

Còn đây là đồng Hàm Bình Nguyên Bảo đọc vòng
Image Image
Image
\:D/
Last edited by cổ tiền gia on Tue 08 Aug, 2006 3:49 pm, edited 5 times in total.

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Fri 21 Jul, 2006 1:54 am

Đây là hai đồng Thiên Thánh Nguyên Bảo với hai chữ Thiên viết triện hai phong cách khác nhau. Mời các bạn cùng xem!
Image Image
Image Image
Image
:roll: :lol:

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Fri 28 Jul, 2006 4:22 am

Cặp tiền Đại An, Đại Khang

Đại An Nguyên Bảo
Image Image

Đại Khang Thông Bảo
ImageImage
Image
Image

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Sat 29 Jul, 2006 3:18 pm

Cặp tiền Khai Định, Khai Hoà
Có thể nói cặp tiền này có phong cách của tiền Trung Quốc cả về khuôn khổ đồng tiền và tự dạng.
Về tự dạng:
+ đồng Khai Hoà Thông Bảo giống đồng Khai Nguyên Thông Bảo của Nhà Đường (621-906)
+ đồng Khai Định Thông Bảo giống phong cách đồng Đại Định Thông Bảocủa Nhà Kim (1138 - 1140)
Trong các tư liệu của Trung Quốc đều không đưa hai đồng này. Tuy nhiên trong tư liệu An nam tuyền phổ viết về tiền an nam của học giả Miura Gosen Nhật Bản lại đưa là tiền Việt nam .
Đây là chi tiết thú vị mặc dù rất khó và đặc biệt đây là một đặc điểm rất hấp dẫn của tiền cổ mà nhiều nhà sưu tầm thích sở hữu được nhiều cổ tiền dạng này.

Image Image
Image Image

Image
Image
Image

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Tue 01 Aug, 2006 3:23 pm

Hy Nguyên, Cảnh Nguyên

Những đồng dưới đây có chữ Bảo với nét phẩy và nét ngang gập của bộ miên khác nhau (nét phẩy, nét ngang gập ngắn và nét phẩy, nét ngang gập được kéo dài), các nhà sưu tầm và cả trong tư liệu của Allan Barker đều quen gọi là Bảo tay ngắnBảo tay dài

Hy Nguyên Thông Bảo

ImageImageImageImage
ImageImage
Image

Cảnh Nguyên thông Bảo

ImageImageImageImage
Image
Last edited by cổ tiền gia on Tue 08 Aug, 2006 3:55 pm, edited 1 time in total.

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Thu 03 Aug, 2006 4:37 pm

Tuyên Đức Thông Bảo

Cặp tiền này cũng giống như hai cặp tiền Hy Nguyên Thông Bảo Cảnh Nguyên Thông Bảo đều có sự khác biệt ở Bộ miên của chữ Bảo

ImageImage
ImageImage
Image
Image
Last edited by cổ tiền gia on Tue 08 Aug, 2006 3:51 pm, edited 1 time in total.

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Fri 04 Aug, 2006 3:05 am

Tống Nguyên Thông Bảo!

ImageImage

Image
Image

:roll: :lol: :D

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Fri 04 Aug, 2006 8:52 am

Cặp tiền Khang Hy, Càn Long
Đây là những đồng tiền trong những loại tiền do các xưởng đúc tiền tư nhân của Việt nam đúc phỏng theo các hiệu tiền của Trung Quốc.

Khang Hy Thông Bảo hậu có chữ Văn

ImageImage

Càn Long Thông Bảo hậu có chữ Annam

ImageImage
Image
Image
Image
Image


Made in Việt nam
Last edited by cổ tiền gia on Tue 08 Aug, 2006 3:52 pm, edited 1 time in total.

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Mon 07 Aug, 2006 4:04 pm

Đang sửa chữa
Last edited by cổ tiền gia on Sun 13 Aug, 2006 6:15 am, edited 1 time in total.

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Tue 08 Aug, 2006 3:04 pm

Minh Đức Nguyên Bảo
(Tiền chưa xác định)

ImageImage

Image
Image

Post Reply

Return to “Cổ Tiền Gia”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest