MPC có 1 chữ cái

Phiếu lưu hành trong quân đội
Post Reply
tuan_rom@yahoo.com
Posts: 33
Joined: Wed 22 Oct, 2008 1:11 pm
Location: An Giang

MPC có 1 chữ cái

Post by tuan_rom@yahoo.com » Fri 13 Nov, 2009 3:14 pm

Tìm được 1 tờ thế nì

Image
Image
Last edited by tuan_rom@yahoo.com on Tue 09 Mar, 2010 10:13 am, edited 1 time in total.

nguyên nguyễn
Posts: 20
Joined: Sat 30 May, 2009 10:19 am

Post by nguyên nguyễn » Sat 14 Nov, 2009 2:51 am

:lol: :lol: :lol:
chẳng phải là dể kíêm!
chúc mừng bác !
:lol: :lol: :lol:

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Wed 18 Nov, 2009 5:35 am


Góp thêm 2 tờ 1 chử cái trong series 641 và 661.

Chắc là Mỹ sợ tốn mực nên in thiếu... :P :P :PImage
Image


.

Post Reply

Return to “Quân dụng phiếu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests